FREE MEDITATION LESSONS & BUDDHISM STUDY GROUPS BY SKILLED BUDDHIST MASTERS

click link  http://www.watyarn.com/meditation_2013.htm            


     

   Welcome  to  the

Watyarn Buddhist Monastery Website

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ วัดญาณรังษี

Scroll down for Monthly Events Calendar but first check out these current events:


ท่านสามารถติดตามกิจกรรมในแต่ละเดือนได้จากลิงค์ด้านล่าง


 ข่าวประชาสัมพันธ์

 วัดญาณรังษี จะเป็นเจ้าภาพงานประชุมประจำปีองคณะสงฆ์ธรรมยุตครั้งที่ 31 ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558 ซึ่งการประชุมระหว่างประเทศนี้ จะมีการหมุนเวียนในแต่ละปีไปยังรัฐต่างๆ

การประชุมในครั้งนี้ จะมีพระสงฆ์ระดับสูงจำนวน 130 รูป จาก 57 วัดทั่วสหรัฐอเมริกา และรวมถึงเจ้าหน้าที่คณะสงฆ์ระดับสูงจากประเทศไทยและยุโรป และเอกอัครราชทูตไทย ในการประชุมครั้งนี้ทางวัดญาณ มีความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก หากท่านต้องการทราบรายละเอียด เกี่ยวกับงานการกุศลเพื่อระดมเงินทุนสำหรับใช้ในการจัดประชุมขอคณะสงฆ์ธรรมยุต โปรดคลิกที่ลิงค์เหล่านี้

The Wat Yarnee Rangsee Buddhist Monastery will host the 31st Annual General Council Conference of the Dhammayut Order from June 26th to 28th,2015. The International Conference has been rotated annually to different states.

The gathering in a typical year will bring together 130 high ranking monks from 57 monasteries throughout the Unites States, and includes the policy setting officers of the Order, high ranking monks from Thailand and Europe,and the Thai Ambassador.An event of this magnitude will entail major expenses for Wat Yarnee Rangsee.For details about the fund raising events we will need to finance this conference please click on these links:

THAI Language .... http://www.watyarn.com/consul1.jpg

THAI Language .... http://www.watyarn.com/consul2.jpg


English....https://files.acrobat.com/a/preview/cbe54ecc-857d-4ee9-8dae-eedf0277657c


TWO WEEKS UNTIL THE WAT YARNEE CELEBRATION OF QUEEN'S BIRTHDAY & MOTHER'S DAY SUNDAY AUGUST 10

http://www.watyarn.com/englishthaimomday1012.jpg

http://www.watyarn.com/thaimomsday81014.jpg


Spend a few hours Saturday at the Temple watching Sasitorn & Warin teaching children Thai Dancing for an hour and then teaching them to speak & read English. Please click to view some delightful photos of happy kids having fun while learning from dedicated Teachers

http://photosynth.net/view/9dbc2460-352a-4217-9b16-15c254f41f49

กิจกรรมสำหรับเยาวชน ในวันเสาร์ช่วงบ่าย สามารถดูรายละเอียดได้จากลิงค์ด้านล่าง

Children's Study &  Dancing Lessons Every Saturday Afternoon   click on link:  http://www.watyarn.com/Saturdaychildrenredux.jpg 

Every Saturday at 1PM at the temple Thai Dancing Lessons and Learning to speak & read English .


เพิ่มเติมใหม่!!! ทางวัดได้เพิ่มตารางเรียนกับ คุณ Sasiton Marsen จากเวลา13:00 ถึง14:15 นักเรียนเยาวชนจะได้รับการสอนรำไทยในเวลา 14:15 ถึง15:15โดยคุณ Tepaya Yon


Achaan Edward is holding a mini meditation retreat at his residence/temple in Warranton, VA. The place is serene,quiet and set in the middle of a thick wooded plot,ideal for a retreat.         Date :..Saturday, August 23rd.

There will be a pot luck lunch and meditation class beginning in the AM and finishing mid afternoon. For details,directions and sign-up please e-mail: ashokaiyappa@gmail.com

Sunday July 13th was a wonderful event marking the Buddhist Lent Season,the Abbot's Birthday & the 18th Anniversary of The Wat Yarnna Rangsee Monastery & Temple. Click on link below for some photos of the day:

http://photosynth.net/view/a78b1b80-e145-4b55-9a14-c1163f9d3779


เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เป็นวันที่น่าประทับใจอย่างยิ่งกับงาน เข้าพรรษา ฉลองวันคล้ายวันเเกิดเจ้าอาวาส และฉลองการก่อตั้งวัดญาณรังษีครบ18 ปี กรุณากดลิ้งค์ด้านล่างเพื่อชมบรรยากาศภายในงาน

http://photosynth.net/view/a78b1b80-e145-4b55-9a14-c1163f9d3779


วันอาทิตย์ (Sunday, July 20) ขอเชิญชวนเ​ป็นเจ้าภาพ เทศน์มหาชา​ติ กัณฑ์ 1 ทศพร

The popular telling of the Mahachat or Vessandon Chadok (The 13 Vessantara Jakata Episodes began last Sunday,July 20th & will continue for 12 more Sundays in Wat Yarnee Rangsee Temple at 1PM. Even if you do not understand Thai you will receive the blessing just by attending these weekly  events
Bulletin: This biography of our Venerable Abbot is now posted in both Thai Language & English. Please tell your friends

Biography of  The Abbot of Wat Yarnnarangsee  Monastery & Temple.  Click on link below:

http://www.watyarn.com/AutobiographyofAbbotPhraGuruUdom2.htmPhotos of the Temple/Monastery and Surroundings (Visitors always welcome but please call before visiting as the Monks may making rounds & they do not want to miss greeting you.) http://www.watyarn.com/photo.htmlfor info on proper respect to show when visiting monastery read the section about our Monastery in the FAQ link elsewhere on page

(ทางวัดยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน กรุณาโทรก่อนที่ท่านจะเดินทางมาเยี่ยมชมวัด เนื่องจากพระภิกษุอาจติดภาระกิจ รวมถึงทางวัดจะได้แน่นใจว่ามีคนคอยต้อนรับเมื่อท่านมาเยือน)

สำหรับท่านที่ต้องการทราบข้อมูล เกี่ยวกับความเหมาะสมก่อนการมาเยือน กรุณาอ่านข้อความคำถามและคำตอบเกี่ยวกับวัดได้จากเว็ปไชต์

http://www.watyarn.com/photo.html


 

ฟัง Audio(mp3) เป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย(อาจมีบางลิงค์ไม่สามารถเปิดฟังได้) ได้รวบรวมเสียงสวดมนต์พระสูตร พระเทศน์ และบทสวดมนต์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถช่วยในการฝึกสวดมนต์ มีประมาณ 200 ลิงค์ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดได้

(ข้อความ) Audio(mp3)tapesin English & Thai (some links may be broken) (ฟังเสียง) (ฟังเสียง) Sutras, Chantings & Mantras (สวดมนต์) (ของวัดญาณฯ) These may help you in your practice  Click:

http://www.watyarn.com/dhammastudy.html


There is a lot more to Wat YarnRangasee than the beautiful Temple built in 2009.Four to 5 hundred people visit here. Read about our Monastery,our Monks,Sunday Services.Chanting etc. in this FAQ (Frequently Asked Questions) 

This important file is now updated for both Thai & English speaking. Click below for new updated dual language answers to your questions about how a Monastery works.

มีอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับวัดญาณรังษี ซึ่งได้จัดสร้างเมื่อปี2009 ไม่ใช่แค่เป็นวัดที่สวยงามแต่อย่างเดียว และมีพุทธศาสนิกชนได้มาเยี่ยมเยียนวัดโดยประมาณ 400 -500 คน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัดญาณรังษี พระที่ประจำอยู่ที่วัด การเรียนการสอนที่ทางวัดจัดให้แก่ผู้สนใจในวันอาทิตย์ 

งานเทศน์ และอื่นๆ  ทางเว็ปไซต์ได้รวบรวมคำถามและคำตอบที่ได้มีการถามบ่อยๆ

http://www.watyarn.com/monasteryfaq.html


Miscellaneous photos of the WatYarn community:Monks,Children.Certificate study group:

http://photosynth.net/edit.aspx?cid=ceaaf4fb-e7e0-4160-b6e1-0c4d765b0223&wa=wsignin1.0


ได้มีการปรับเปลี่ยนตารางการฝึกสามาธิประจำสัปดาห์นี้ เป็น 5 ชั่งโมงในวันอาทิตย์ 3 ชั่วโมง เป็นภาษาไทย และ 2 ชั่วโมงเป็นภาษาอังกฤษ โดยคุณ Yanyong & Achaan Edward

The Meditation schedule has been updated this week.5 hrs every Sunday;3 hrs in Thai & 2 hrs in English by Yanyong & Achaan Edward. click for update: http://www.watyarn.com/meditation_2013.htm

1:00 p.m.- 4p.m. (In Thai  by Yanyong) 6:00 p.m. – 8:00 p.m. (In English by Dr.E.Ward)


Do you have announcement you want posted here? Contact web host or Ven.Abbot Udom


ฤดูเข้าพรรษาของชาวพุทธเริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม ท่านสามารถฟังบทสวดมหาชาติได้จาก 3 ลิงค์นี้ และรวมถึงตารางงานวันอาทิตย์ที่ 13

Buddhist Lent Season begins July 20th Click on the 3 links for the Lenten Prayer Schedule

กำหนดการสวดมนต์ยืมในภาษาไทย

http://www.watyarn.com/image13488640.jpg

http://www.watyarn.com/image14483640.jpg

http://www.watyarn.com/image15466640.jpg


Thet Mahachat    Khandhas from the Vassantera Jataka every Sunday

At Wat Yarnee Rangsee

( 20 July - 5 October 2014)

1:00 pm.

Thet Mahachat of Maha Westsondon Chadok ( Great Birth Sermon) is comprised of thirteen sections in style of Buddhist chant.

Great Faith in Buddhism is demonstrated listening to all 13 sections of the Thet Mahachat. The Faithful who demonstrate this devotion benefit in the five following ways:

One. After this life, you will meet Buddha.

Two. Your soul will be welcomed in Heaven.

Three. Your soul will be spared from Hell.

Four. Many angels will be incarnated on Earth for the benefit of mankind.

Five. Understanding the Thet Mahachat will lead to the Path of Enlightenment.

http://www.watyarn.com/image14483640.jpg

http://www.watyarn.com/image15466640.jpgหากท่านมีความประสงค์บริจาคเงินสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด กรุณากรอกแบบฟอร์มจากลิ้งค์ และนำมามอบให้ที่วัด

Here is the form to fill out for your Lenten share purchase. Click on link below for the form, print it out, fill it out and return it to the Monastery

http://www.watyarn.com/imagelentenpledgeSmall.jpg


ประกาศกระผมได้ช่วยทางวัดญาณดูแลเว็บไซต์ หากท่านผู้ใดมีความประสงค์ จะลงประกาศทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษท่านสามารถส่งข้อความเหล่านั้นถึงกระผมได้ทางทั้ง แฟกซ์อีเมล์ทางไปรษณีย์, หรือถ้าท่านพูดภาษาอังกฤษก็สามารโทรหาได้ที่เบอร์ 571-287-6922 Chuck (ชัค)

กระผมจะอยู่ท่ีวัดทุกวันอาทิตย์ในช่วงตอนเย็น ท่านสามารถนำข้อความที่ท่านต้องการลงประกาศมามอบให้กระผมได้ หลังจากได้ผ่านความเห็นชอบจากท่านเจ้าอาวาสพระคุณอุดมแล้ว กระผมจะลงประกาศให้ท่านทันที"

"Announcement: I am helping host the WayYarn.com website. I would like to post messages for you in Thai or English or both so I invite you to send them to me by fax,e-mail, US Mail, or (if you speak some English you can phone me at 571-278-6922.Thank you. Chuck

PS: I am at the Monastery just about every Sunday afternoon.You can bring me any announcement you have either in Thai or English & with the approval of our Abbot Ven.Phraku Udom I will post it to the site"

 

2014 Calendar of Event


ตารางจัดงานประจาปี พ.ศ.2557


 

Wednesday 01/01/2014
New Year's Day

จัดงานทาบุญขึ้นปีใหม

Sunday 02/16/2014
Magha Puja Day

ทาบุญวันมาฆบูชา

Sunday 03/16/2014
Tod Phapa Fund Raising Ceremony

ทาบุญทอดผ้าป่ามหากุศล

Sunday 04/06/2014
Songkran Festival (Traditional Thai New Year) 

จัดงานทาบุญวันสงกรานต์

Sunday 05/11/2014

Visakha PujaDay


ทาบุญวันวิสาขบูชา


Sunday

06/08/2014


Thai Food & Fruit Festivals

จัดงานเทศกาลผลไม้และอาหารไทย


Sunday 07/13/2014

Buddhist Lent Ceremony & Abbot's Birthday

click link below for details:


http://www.watyarn.com/image6rev.jpgทาบุญวันเข้าพรรษาและวันเกิดเจ้าอาวาส o

http://www.watyarn.com/thailentabbott.jpg

ถือบวชจำนำรูปแบบ

http://www.watyarn.com/imagelentenpledgeSmall.jpgSunday

08/10/2014


Queen's Birthday & Mother's Day

http://www.watyarn.com/englishthaimomday1012.jpg

 

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาต

http://www.watyarn.com/thaimomsday81014.jpgSunday 09/21/2014

Sart Thai Ceremony

http://www.watyarn.com/sartenglish92114634800.jpg

ทาบุญวันสารทไทย

http://www.watyarn.com/sartthai921.jpg

Sunday 10/12/2014

Royal Kathina Ceremony

http://www.watyarn.com/thai102english636800.jpg

 ทาบุญทอดกฐินพระราชทาน

http://www.watyarn.com/thai10127811024.jpg

Sunday 11/09/2014
Loy Kratong Festival & Applying Gold Leaf to Buddha's Image

ลอยกระทงและการประยุกต์ใช้ทองที่พระพุทธรูปของ

Sunday 12/07/2014
King's Birthday

ทาบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง

12/31/2014
New Year's Eve Chanting (Beginning at 3:00 pm.)

ร่วมกันสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ (เริ่มเวลา 3 ทุ่ม)


 New to Buddhism? Click on link for some helpful information

http://www.watyarn.com/buddhism.html


  http://photosynth.net/embed.aspx?cid=5e282af2-de76-4072-9996-ecce28b513ba&delayLoad=true&slideShowPlaying=false